براي عضويت در سايت مي توانيد قبل يا پس از انتخاب محصول اقدام نماييد. براي اين كار كافي است تا با  كليك بر روي عبارت "ورود به سايت "در قسمت نوار بالايي سايت، وارد صفحه مربوطه شويد و با وارد كردن ايميل خود در قسمت مربوط  به آن و  دريافت تاييديه مبني بر عدم استفاده قبلي از ايميل مذبور در ساخت حساب كاربري، وارد صفحه ويرايش اطلاعات شخصي شويد.

توجه فرماييد كه اطلاعات وارد شده با حفظ  كامل حريم شخصي و صرفا جهت ارسال محصولات و يا ارائه پيشنهادات خريد يا آگاهي از شرايط فروش فوق العاده و امثالهم مورد استفاده قرار مي گيرد لذا در ارائه مشخصات فوق دقت فرماييد چرا كه در مواردي كه مبلغ خريد بيش از بيست ميليون ريال مي باشد ارسال محصول صرفا در صورت پرداخت اينترنتي يا كارت به كارت صورت مي گيرد و در اين موارد ارائه كارت شناسايي معتبر به هنگام تحوبل ضروري است لذا بديهي است هرگونه مغايرت در  اطلاعات موجود با هويت فرد تحويل گيرنده موجب اختلال در اين امر است.

پس از تكميل اطلاعات فردي مي توانيد يك يا چند آدرس را جهت تحويل محصولات خريداري شده وارد نماييد ويا فرد ديگري را بعنوان تحويل گيرنده محصول معرفي نماييد.

ثبت ايميل و شماره همراه در ارسال فاكتور يا به جهت اطلاع از مراحل بعدي پذيرش و ارسال محصول مورد استفاده قرار خواهد گرفت لذا به جهت تسهيل در اين امور و دريافت به موقع محصول خريداري شده، در وارد نمودن آن دقت فرماييد.

و در انتها از خريد خود لذت خواهيد برد.